Odmítnutí odpovědnosti

Informace na těchto webových stránkách („stránky“) poskytuje společnost UNILIN BVBA („UNILIN“). Používáním těchto stránek potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky používání, že jim rozumíte a že s nimi souhlasíte.

Informace na těchto stránkách mají výlučně informativní charakter a jsou uváděny bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné či nepřímé. Přestože vynakládáme maximální úsilí na to, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, neposkytujeme žádné záruky ohledně přesnosti či úplnosti poskytnutých informací. Vyhrazujeme si právo informace na těchto stránkách měnit bez předchozího oznámení či předchozího souhlasu.

Společnost UNILIN ani žádný z jejích ředitelů, zaměstnanců či poradců nebudou za žádných okolností odpovídat za škody způsobené či vzniklé jakýmkoli použitím stránek nebo informací, které jsou na nich obsaženy.

Společnost UNILIN nenese odpovědnost za škody plynoucí z jakéhokoli přerušení chodu stránek, za škodu způsobenou technickými závadami či viry (či obdobně rušivými prvky) ani za škodu vzniklou použitím webových stránek (např. prostřednictvím odkazů), na něž je na stránkách odkazováno, či využitím informací poskytnutých na takových stránkách.

Společnost UNILIN nenese odpovědnost za elektronickou komunikaci prostřednictvím těchto stránek. To se vztahuje na e-mailovou korespondenci, snižování rychlosti, zachycování či manipulaci třetími stranami.

Uživatelé těchto stránek nesou sami odpovědnost za každou volbu či rozhodnutí, které učiní na základě informací získaných na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Uživatelé těchto stránek musí sami učinit veškerá přiměřená bezpečnostní opatření proti virům, programovým chybám, trojským koňům apod.

Autorská práva

Veškeré informace na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem. Autorské právo vlastní společnost UNILIN. Žádné informace nesmí být reprodukovány či distribuovány bez předchozího výslovného souhlasu společnosti UNILIN.

Veškeré spory ve spojení s těmito stránkami nebo vyplývající ze stránek či jejich použití budou podléhat výhradně belgické legislativě.

Zásady ochrany osobních údajů

ÚČELEM TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE INFORMOVAT VÁS O ÚDAJÍCH, KTERÉ SPOLEČNOST UNILIN BVBA SE SÍDLEM NA ADRESE OOIGEMSTRAAT 3, 8710 WIELSBEKE, BELGIE („UNILIN“) SHROMAŽĎUJE PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, NA NICHŽ SE TYTO ZÁSADY NACHÁZÍ, O TOM, PROČ TAKOVÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK S ÚDAJI, KTERÉ NÁM POSKYTNETE A KTERÉ O VÁS ZJISTÍME NA ZÁKLADĚ VAŠÍ NÁVŠTĚVY WEBOVÝCH STRÁNEK, BUDEME NAKLÁDAT. POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ZNAMENÁ, ŽE TYTO ZÁSADY PŘIJÍMÁTE. POKUD SE ZÁSADAMI NESOUHLASÍTE, WEBOVÉ STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE.

Jaké údaje shromažďujeme?

Osobní údaje shromažďujeme dvěma způsoby:

Prostřednictvím registrace a informací, které poskytnete nebo zadáte na určitých stránkách webových stránek, a automatickými prostředky, konkrétně prostřednictvím souborů cookie. Podrobnější informace o souborech cookie jsou uvedeny níže.

Můžeme vás požádat o vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, datum narození, věk, adresu, číslo mobilního nebo jiného telefonu a další osobní či kontaktní údaje. Můžeme vás také požádat o komentáře, návrhy či jiné informace týkající se našich webových stránek, výrobků či služeb a naší společnosti. Další specifické typy údajů mohou být vyžadovány ve spojení se soutěžemi, slosováními a dalšími propagačními nabídkami či jinými marketingovými aktivitami. Mohou zahrnovat nahrání textu, obrázků, videí či zvukových nahrávek.

Proč osobní údaje shromažďujeme?

Vaše osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze pro následující účely:

použití a správa těchto stránek obecně, včetně odesílání a přijímání zpráv; poskytování informací o funkcích, službách a produktech společnosti UNILIN.

Budeme zpracovávat pouze takové osobní údaje, které jsou pro výše zmíněné účely nezbytné.

Jak budeme vaše osobní údaje používat?

Osobní údaje, které nám zašlete nebo které shromáždíme, používáme:

s cílem odpovědět na přímé žádosti, jak je popsáno ve chvíli, kdy vaše údaje shromažďujeme, nebo jindy před jejich použitím; ke zpracování vaší účasti v soutěžích, slosováních a dalších propagačních nabídkách či jiných marketingových aktivitách; abychom lépe porozuměli vám a našim zákazníkům obecně; pro další legitimní obchodní účely, včetně (občasného) odesílání materiálů či jiných marketingových informací o našich značkách a společnostech, o něž byste podle našeho názoru mohli mít zájem, prostřednictvím e-mailu, pošty nebo textových zpráv (pokud jste nám k tomu při registraci dali souhlas).

Údaje, které nám poskytnete, můžeme spojit s jinými daty, která získáme z jiných zdrojů, včetně údajů, které poskytnete na jiných místech nebo prostřednictvím jiného média, jako například prostřednictvím některé z našich přidružených webových stránek.

Pasivní informace, které sledujeme, včetně sledování prostřednictvím souborů cookie, jsou využívány k přizpůsobení webových stránek a zlepšení vašeho dojmu z nich a nabídek, které předkládáme na našich webových stránkách, jak je popsáno výše.

Ve všech jiných než výše uvedených případech vždy nejprve uvedeme účel, pro který jsou vaše osobní údaje shromažďovány, dříve než tyto informace fakticky shromáždíme či použijeme.

Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze tak dlouho, jak je nezbytné ke splnění výše popsaných účelů, nebo dle požadavků stanovených zákonem.

S kým údaje sdílíme?

Přestože nepodnikáme v oblasti prodeje osobních údajů nepřidruženým třetím stranám, můžeme vaše údaje sdílet se zpracovateli jednajícími našim jménem, s našimi přidruženými společnostmi včetně naší mateřské společnosti a dalších značek UNILIN nebo s obchodními partnery, jako jsou třetí strany, se kterými realizujeme společné propagační akce či programy a které mohou mít zájem sdělit vám více o svých značkách.

Vezměte na vědomí, že v některých případech mohou být vaše osobní údaje předávány zpracovatelům, přidruženým společnostem či třetím stranám, se kterými realizujeme společné propagační akce či programy, se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor, v zemích, jež nezaručují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Tímto souhlasíte s převodem svých osobních údajů v těchto případech.

V souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů můžeme také vaše osobní informace zpřístupnit, pokud se domníváme, že je to nutné k dodržení jakéhokoli zákona, předpisu, soudního příkazu či právního nebo vládního požadavku. V nepravděpodobném případě, že celý náš podnik či jeho část zakoupí třetí strana, budou vaše údaje převedeny na nového vlastníka korporace. Aniž bychom se k tomu jakkoli zavazovali, vyhrazujeme si také právo shromažďovat a sdílet jakékoli údaje, které považujeme za nezbytné k vyšetřování či realizaci potřebných kroků ve spojení s podezřením na podvod, nezákonnou činnost, ohrožení osob či majetku, k ochraně sebe či jednoho nebo více našich uživatelů či jejich dědiců, nebo jak to jinak může vyžadovat či umožňovat zákon.

Dále mějte na paměti, že některé oblasti našich webových stránek mohou být interaktivní a umožňovat vkládání údajů, které jsou viditelné pro ostatní uživatele. Pokud si nepřejete, aby vaše údaje byly veřejně viditelné, tyto oblasti webových stránek nepoužívejte.

Jaké soubory cookie používáme a proč?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které vámi navštěvované webové stránky ukládají na váš počítač. Jsou široce využívány k umožnění činnosti webových stránek nebo k jejich zefektivnění a k předávání informací majitelům těchto stránek.

Tyto webové stránky používají soubory cookie:

k přizpůsobení stránek a zlepšení vašeho dojmu. Zahrnuje to: uložení vašich jazykových preferencí; uchování informací, které zadáte do formulářů; zapamatování zboží ve vašem nákupním košíku (je-li to relevantní); analýzu vašeho používání těchto stránek prostřednictvím služby Google Analytics.

Pokud si nepřejete, aby byly soubory cookie používány, nepoužívejte naše webové stránky, neboť bez nich nebudou efektivně fungovat.

Tyto stránky mimo jiné využívají následující soubory cookie třetích stran:

[seznam souborů cookie]

Většina internetových prohlížečů umožňuje kontrolu nad soubory cookie prostřednictvím nastavení. Pokud se chcete o souborech cookie dozvědět více, včetně toho, jak zjistit, jaké soubory byly uloženy a jak je spravovat či odstranit, navštivte stránky www.allaboutcookies.org.

Odmítnutí propagačních sdělení

Pokud se kdykoli rozhodnete, že nechcete přijímat jakékoli komerční či propagační informace týkající se našich výrobků a služeb nebo výrobků či služeb našich přidružených společností či obchodních partnerů, s nimiž realizujeme společné propagační akce či programy, můžete využít naší stránky k odmítnutí propagačních sdělení nebo kliknout na odkaz v kterékoli propagační zprávě, kterou od nás obdržíte.

Vezměte na vědomí, že pokud se rozhodnete nepřijímat od nás propagační sdělení, budeme vám dále zasílat informace vztahující se k případnému účtu, který u nás máte, nebo obchodnímu vztahu, například informace týkající se žádostí, které jste vznesli ohledně našeho zboží a služeb (například transakční zprávy o slosováních, kterých jste se zúčastnili).

Vaše práva

Kdykoli můžete uplatnit své právo na přístup k jakýmkoli svým osobním údajům a na jejich opravu či odstranění, v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů. Stačí zanechat zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře. Můžete také odmítnout zasílání přímých marketingových kampaní a požádat, aby vám již nebyly zasílány žádné propagační materiály, a to kdykoli, bezplatně a bez nutnosti uvést jakékoli odůvodnění.

Zabezpečení

Na ochranu údajů poskytnutých na těchto webových stránkách používáme standardní opatření. Přestože usilujeme o zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů při jejich uchovávání, využívání i sdílení, žádné webové stránky nejsou stoprocentně bezpečné. Doporučujeme proto, abyste přijali vhodná ochranná opatření, například udržovali všechna uživatelská jména a hesla v tajnosti.

Webové stránky třetích stran

V určitých oblastech těchto webových stránek můžeme uvádět odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto zásady ochrany osobních údajů se však týkají pouze webových stránek, na kterých jsou zveřejněny, a neuvádějí postupy shromažďování informací na jiných webových stránkách, včetně těch, na které je z těchto webových stránek odkazováno. Tyto odkazy jsou uvedeny pro vaši potřebu. Vezměte však na vědomí, že tyto třetí strany ani jejich webové stránky nekontrolujeme. Tyto třetí strany mají jiné zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na údaje poskytnuté na jejich webových stránkách. Než poskytnete jakékoli údaje umožňující identifikaci, měli byste si vždy pečlivě pročíst zásady ochrany soukromí daných webových stránek.

Společnost UNILIN neponese za žádných okolností odpovědnost za (další) existenci těchto stránek třetích stran ani za informace, které poskytují. Zahrnutí hypertextových odkazů na jiné webové stránky neznamená, že souhlasíme s jejich obsahem, nebo že mezi námi existuje jakákoli forma spolupráce či vztahu.


Obchodní podmínky oficiálního internetového obchodu Quick-Step

Před zadáním objednávky si pečlivě přečtěte tyto obchodní podmínky a ponechejte si jejich kopii pro referenci.

1. Použití internetového obchodu

1.1 Tento internetový obchod slouží jako platforma pro prodej veškerého zboží zobrazeného na našich webových stránkách. Vlastníkem webových stránek je společnost UNILIN BVBA, soukromá společnost s ručením omezeným, s registrovaným sídlem na adrese 8710 Wielsbeke a hlavní provozovnou na adrese BE-8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 3, zapsaná v obchodním rejstříku v Belgii pod číslem 0405.414.072 (dále „my“, „naše“). Pokud potřebujete pomoc, kontaktujte nás e-mailem (adresa: officialwebstore@quick-step.com) nebo telefonicky (číslo: 08448118287).

1.2 Obsah těchto webových stránek slouží pouze jako zdroj obecných informací. Může se kdykoli bez předchozího upozornění změnit.

1.3 Při objednávání zboží inzerovaného na našich webových stránkách si můžete zvolit konkrétního prodejce (dále „dodavatel“), který vám objednané zboží dodá nebo u kterého si je vyzvednete (viz bod 4 níže). Podrobnosti o doručení nebo vyzvednutí poskytne zvolený dodavatel.

1.4 Všechny objednávky jsou považovány za nabídku zakázky, a zvolený dodavatel je proto musí přijmout (dále „přijetí“). K přijetí dojde ve chvíli, kdy vám přijde e-mail s potvrzením objednávky od dodavatele. Před přijetím nebude mít dodavatel povinnost doručit/připravit žádné zboží, které je součástí vaší objednávky.

1.5 Na tuto smlouvu se vztahuje vaše právo na odstoupení od smlouvy (viz bod 6 níže).

1.6 Upozorňujeme, že odeslání objednávky na těchto webových stránkách představuje závazek k platbě.

1.7 Máme právo smlouvu vypovědět, pokud od vás neobdržíme finanční prostředky ve výši ceny zboží (v souladu s bodem 3.1).

1.8 Nic v těchto podmínkách nemůže omezit vaše zákonná práva spotřebitele vyplývající z příslušných zákonů.

2. Popis a cena zboží

2.1 Popis hlavních vlastností a cenu zboží najdete na našich webových stránkách.

2.2 Ceny jednotlivých výrobků jsou uváděny včetně daně, ale bez nákladů na dopravu (pokud není na webových stránkách uvedeno jinak). Náklady na dopravu budou přičteny k celkové splatné částce a zobrazeny v nákupním košíku.

2.3 Snažíme se vždy zajistit, aby ceny zobrazené na našich webových stránkách odpovídaly platné ceně ve chvíli zadání objednávky. Pokud do 14 dnů od přijetí objednávky vyjde najevo chybně uvedená cena u jakéhokoli objednaného zboží, můžete kontaktovat náš zákaznický servis (telefonní číslo a e-mail jsou uvedeny v bodu 1.1), nebo vás budeme ohledně chybně naceněného zboží co nejdříve kontaktovat. V takovém případě nabízíme možnost:

2.3.1 zrušit objednávku chybně naceněného zboží a znovu potvrdit objednávku s opravenými cenami;

2.3.2 zadat novou objednávku jiného zboží;

2.3.3 zrušit celou objednávku;

nebo pokud do 14 dnů od přijetí objednávky nezvolíte žádnou z dostupných možností uvedených v bodech 2.3.1 až 2.3.3 výše, bude to považováno za zvolení možnosti v bodě 2.3.3. a objednávka bude s okamžitou platností zrušena. Za těchto okolností vám vrátíme nebo připíšeme zpět částku zaplacenou za chybně naceněné zboží.

2.4 Aby nedocházelo k žádným pochybnostem, bude stanoveno, že pokud bude zboží nedostupné a objednáte si od nás alternativu, nebo bylo zboží chybně naceněno a následně objednáte toto zboží za správnou cenu, budou tyto podmínky platit pro objednávku a dodávku příslušného zboží bez ohledu na to, zda byla objednávka provedena prostřednictvím našich webových stránek, nebo jinak.

3. Platba

3.1 Platbu za zboží a doručení lze provést kreditní nebo debetní kartou. Platba může být z kreditní nebo debetní karty stržena od chvíle odeslání objednávky.

4. Doručení / dostupnost zboží

4.1. Dodavatel doručí zboží na vámi zadanou adresu. Žádáme vás, abyste tuto adresu dodavateli jasně uvedli.

4.2 Na našich webových stránkách najdete průměrnou dobu do doručení zboží. Upozorňujeme, že tato průměrná doba představuje pouze odhad, a neneseme odpovědnost za její nedodržení.

4.3 Datum doručení bude specifikováno dodavatelem. Doručení však vždy, pokud nedojde k mimořádným okolnostem, proběhne v přiměřené době od data přijetí.

4.4 Pokud nebude možné zboží na vaši adresu doručit z důvodů, které může dodavatel ovlivnit, dodavatel vás o tom co nejdříve informuje.

4.5 Neneseme odpovědnost za žádné náklady, které vám vzniknou v důsledku pozdního dodání. Doporučujeme neobjednávat služby pokladačů, dokud zboží nepřevezmete.

5 Riziko a převod vlastnického práva

5.1 Riziko poškození zboží na vás přechází ve chvíli, kdy zboží vyzvednete v prostorech dodavatele nebo, pokud je zboží dodavatelem doručeno na vámi zadanou adresu, ve chvíli, kdy zboží fyzicky převezmete.

5.2 Vlastnictví zboží na vás přechází ve chvíli, kdy obdržíme v plné výši (jako zúčtované finanční prostředky) všechny splatné částky, které máte zaplatit za:

5.2.1 zboží,

5.2.2 všechny ostatní částky, které z jakéhokoli důvodu jsou nebo budou splatné.

6. Právo na odstoupení a proces vrácení zboží

6.1 Do 14 dnů od přijetí zboží (dále „lhůta pro odstoupení“) máte právo kdykoli od smlouvy odstoupit bez dalších poplatků a bez udání důvodu.

6.2 Chcete-li své právo na odstoupení využít, zavolejte na zákaznický servis a informujte nás o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy (telefonní číslo je uvedeno v bodu 1.1). Upozorňujeme, že budete vyzváni k poskytnutí informací o objednaném zboží (mimo jiné například číslo objednávky).

6.3 Po telefonickém odstoupení potvrdíme e-mailem (na vámi poskytnutou adresu), že smlouva byla zrušena.

6.4 Pokud své právo na odstoupení využijete po přijetí zboží, kromě případů vadného nebo chybně popsaného zboží, máte povinnost vrátit zboží dodavateli na vlastní náklady a riziko, způsobem dopravy dle vlastního výběru. Zboží a obal musíte vrátit v bezchybném stavu k dalšímu prodeji do registrovaného sídla / provozovny dodavatele (adresu dodavatele najdete v potvrzení o přijetí) bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o odstoupení od smlouvy v souladu s tímto bodem.

Pokud vám dodavatel zboží doručil, můžete ho požádat, aby si objednané zboží vyzvedl. Dodavateli musíte tuto žádost o vyzvednutí doručit ve lhůtě pro odstoupení a dodavatel si bude účtovat poplatek za vyzvednutí ve výši 50 £ (nebo ekvivalentní částku).

6.5 Všechny vámi zaplacené částky vám vrátíme bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy.

6.6 V případě, že zboží nebude vráceno v souladu s ustanoveními těchto podmínek, kromě případů vadného nebo chybně popsaného zboží, vám můžeme účtovat částku odpovídající nákladům, které nám vzniknou v důsledku nevrácení zboží v souladu s těmito podmínkami.

7. Záruka

7.1 Zaručujeme, že veškeré zboží zakoupené prostřednictvím našich stránek bude mít uspokojivou kvalitu a bude přiměřeně vhodné pro všechny účely, k nimž jsou takové druhy zboží běžně dodávány.

7.2 S veškerými reklamacemi obdrženého zboží (např. poškozené, vadné, chybějící zboží) se obracejte telefonicky na náš zákaznický servis (telefonní číslo je uvedeno v bodě 1.1). Vaši reklamaci prověříme a s ohledem na vaše zákonná práva zákazníka vyřešíme co nejdříve to bude možné.

7.3 Konkrétní informace o záruce najdete na našich webových stránkách. Tato záruka nijak neomezuje vaše zákonná práva spotřebitele.

8. Omezení odpovědnosti

8.1 Vůči vám jako spotřebiteli neneseme odpovědnost za žádnou ztrátu ani škodu nebo náklady na pořízení náhrady v případech, kdy:

8.1.1 nebyla námi nebo našimi zaměstnanci či zástupci porušena právní povinnost vůči vám;
8.1.2 danou ztrátu nebo škodu nelze v důsledku takového porušení rozumně předpokládat;
8.1.3 k navýšení ztráty nebo škody došlo porušením kterékoli podmínky této smlouvy z vaší strany;
8.1.4 taková ztráta nebo škoda / náklady na pořízení náhrady vznikly v důsledku použití nebo nemožnosti použít webové stránky nebo v důsledku zakoupených či získaných výrobků nebo přijatých zpráv či transakcí uzavřených prostřednictvím webových stránek, nebo v důsledku neoprávněného použití vámi přenášených dat nebo informací na těchto webových stránkách či jejich pozměnění, i pokud jsme byli na možnost vzniku takových škod upozorněni.

8.2 Ve věci pokládky, sestavení a údržby podlah se odkazujeme na pokyny poskytnuté na našich webových stránkách.

9. Obrázky

Vyobrazení výrobků je pouze ilustrativní a může se od skutečných výrobků lišit v důsledku omezení softwaru prohlížeče, nastavení fotoaparátu a nastavení monitoru či displeje atd. Doporučujeme všem zákazníkům prohlédnout si zboží v provozovně dodavatele nebo si objednat vzorek prostřednictvím webových stránek.

10. Zřeknutí se práva

Žádné zřeknutí se (výslovné ani implikované) vymáhání kteréhokoli našeho práva vyplývajícího z této smlouvy neomezuje naše právo vymáhání v budoucnosti.


11. Vyšší moc

Neponeseme odpovědnost za žádné zdržení nebo neprovedení našich povinností způsobené událostmi nebo okolnostmi mimo naši přiměřenou kontrolu, jako například zásah vyšší moci, stávky, uzavření závodu, nehody, válka, požár, porucha závodu nebo strojového vybavení nebo nedostupnost přírodních surovin, a budeme mít v takovém případě nárok na přiměřené prodloužení doby plnění.

12. Oddělitelnost

Pokud některé ustanovení těchto podmínek bude z jakéhokoli důvodu některým soudem v příslušné jurisdikci shledáno neplatným, nezákonným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení odděleno a ostatní ustanovení zůstanou nadále v plné platnosti a účinnosti, jako by tyto podmínky byly přijaty bez daného neplatného, nezákonného nebo nevymahatelného ustanovení.

13. Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto podmínky prodeje zboží se budou řídit příslušnou legislativou VB/Irska a EU a všechny spory vyplývající ze smlouvy budou podléhat příslušnosti soudů ve VB/Irsku.

14 Naše právo na změnu těchto podmínek

14.1 Vyhrazujeme si právo tyto podmínky příležitostně upravit a doplnit.

14.2 Vztahovat se na vás budou zásady a podmínky platné ve chvíli vaší objednávky, pokud nebude změna zásad či podmínek vyžadována zákonem nebo vládním orgánem (v takovém případě se bude změna týkat i vámi dříve podaných objednávek).


Datum účinnosti a změny

VYHRAZUJEME SI PRÁVO KDYKOLI A DLE SVÉHO VLASTNÍHO A VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ MĚNIT, UPRAVOVAT, PŘIDÁVAT ČI ODSTRAŇOVAT ČÁSTI TĚCHTO ZÁSAD. MĚLI BYSTE PRAVIDELNĚ TUTO STRÁNKU KONTROLOVAT, ABYSTE SI PŘEČETLI NEJNOVĚJŠÍ VERZI ZÁSAD. VAŠE DALŠÍ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK PO UVEŘEJNĚNÍ ZMĚN ZNAMENÁ, ŽE TYTO ZMĚNY PŘIJÍMÁTE. NEBUDEME VŠAK BEZ VAŠEHO SOUHLASU SE ZPĚTNOU PLATNOSTÍ MĚNIT ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Tyto zásady byly vytvořeny dne 15. ledna 2013 a tímto datem nabývají účinnosti.

Otázky

Máte-li jakékoli žádosti či otázky týkající se těchto zásad nebo chcete-li aktualizovat své údaje, kontaktujte nás na adrese:

UNILIN BVBA - division Flooring
Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke
Belgium
Tel.: +32 56 675211

Můžete nám také zanechat zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.