Jak mám nainstalovat laminátovou podlahu okolo zakřivených předmětů?

Laminát

Jak mám nainstalovat laminátovou podlahu okolo zakřivených předmětů?

K položení laminátové podlahy okolo zakřivených předmětů budete potřebovat velký kus papíru, nůž, tužku a přímočarou pilu.

  1. Vezměte kus papíru. Pomocí tohoto papíru vyříznete tvar předmětu na desce. Papír musí být dostatečně velký pro příslušný předmět. Obtáhněte přibližný tvar předmětu na papíře a vyřízněte jej. Papír přilepte k podlaze, aby se nehýbal.

  2. Na papíře označte vzdálenost k poslední položené řadě desek.

  3. Vezměte zbytkový kus podlahy. Přiložte jej k předmětu a podél opačné strany tohoto kusu podlahy nakreslete čáru. Posunujte kus podél předmětu a opakujte postup. Tyto čáry nám později pomohou nakreslit tvar na desky.

  4. Vzor je hotový a nyní k sobě zamkneme pár desek. Vytvořte kus podlahy, který bude dostatečně široký, aby obepnul celý předmět. Přidejte několik desek pro větší stabilitu.

  5. Přilepte vzor na desky, které jste k sobě zamkli. Pomocí stejného zbytkového kusu podlahy, se kterým jste nakreslili vzor, nyní nakreslíte čáry na laminátové desky. Přiložte jej k čárám, které jste nakreslili, a nakreslete nové čáry na opačné straně přímo na desky.

  6. Už jste téměř hotoví. Nakreslili jste již všechny čáry na desky laminátové podlahy? Odstraňte tedy papír. Desky znovu rozpojte, položte je na dílenský stůl a ořízněte je podle nakreslených čar.

  7. Teď už jen zbývá vše dodělat. Zamkněte oříznuté desky okolo zakřiveného předmětu.

Rada od profesionála: Zamkli jste desky okolo záchodové mísy nebo jiného místa, které je vystaveno vlhkosti? Použijte PE pěnu a těsnicí materiál Hydrokit, aby vlhkost nepronikla dovnitř!PODÍVEJTE SE NA VIDEO


Související témata

Tvrdé dřevo

Všechny nejčastější dotazy k dřevěným podlahám Quick-Step.

Livyn

Máte otázky týkající se vinylových podlah Quick-Step? Podívejte se na tento souhrn nejčastějších dotazů.

Doplňky

Od instalace po údržbu a opravy: nejčastější dotazy k příslušenství Quick-Step.
Top