Jak nainstalovat laminátovou podlahu v místnosti se zakřivenou zdí?

Laminát

Jak nainstalovat laminátovou podlahu v místnosti se zakřivenou zdí?

K položení laminátové podlahy v místnosti se zakřivenou zdí budete potřebovat páčidlo, tužku, přímočarou pilu, dláto a zbytkový kus podlahy.

  1. Začněte instalací celé laminátové podlahy, přičemž budete postupovat směrem k zakřivené zdi. Zastavte, jakmile nebudete moci mezi zeď a zbytek podlahy položit celou desku.

  2. Zamkněte k sobě pár desek a položte je na poslední řadu v podlaze.

  3. Vezměte zbytkový kus laminátové podlahy a přitlačte jej ke zdi. U druhé strany přidržte tužku.

  4. Posunujte kusem podlahy podél zdi. Nakreslete čáru řezu na desky, které jste k sobě zamkli.

  5. Zamknuté desky znovu rozpojte a ořízněte je podle nakreslené čáry.

  6. Teď už jen zbývá zamknout oříznuté desky do poslední položené desky. K řádnému zamknutí použijte dláto a páčidlo.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO


Související témata

Tvrdé dřevo

Všechny nejčastější dotazy k dřevěným podlahám Quick-Step.

Livyn

Máte otázky týkající se vinylových podlah Quick-Step? Podívejte se na tento souhrn nejčastějších dotazů.

Doplňky

Od instalace po údržbu a opravy: nejčastější dotazy k příslušenství Quick-Step.
Top