Go to content Go to search

Jak začít pokládat vinylovou podlahu

Rozhodli jste se pro vinylovou podlahu a chcete si ji nainstalovat sami? Rádi vám poradíme a ukážeme, jak na to, krok za krokem.

Před položením vinylové podlahy

Změřte šířku místnosti a vydělte odpovídající číslo šířkou prkna. Nyní víte, kolik celých řad prken budete potřebovat. Označte si na stěně místo, kam budete pokládat poslední celé prkno. Zbývající centimetry, které se vám nepodaří zaplnit celým prknem, můžete rozdělit na dvě prkna, která můžete použít na koncích podlahy. Nepracujte s užším povrchem než 5 cm. Podpoříte tím stabilitu podlahy.

Instalace podložky

Nyní jste připraveni položit podložku. Pokud si nejste jisti, jak přesně to udělat, určitě se podívejte na naše video “Jak nainstalovat podložku pro vinylovou podlahu?”.

Rozbalte a zkontrolujte panely

Po instalaci podložky můžete prkna vyjmout z obalu a promíchat různá prkna z různých krabic, abyste vedle sebe neměli příliš mnoho stejných vzorů a barevných variací. Zkontrolujte také všechny panely před instalací a během ní za optimálních světelných podmínek. Vadné panely nepoužívejte. 

Určete směr pokládky

Nejlepšího efektu dosáhnete, pokud vinylovou podlahu položíte souběžně s nejdelší stěnou, rovnoběžně s úhlem, pod kterým světlo dopadá do místnosti. Ujistěte se, že koncové spáry ve dvou sousedních řadách nejsou nikdy v jedné linii. To znamená, že budete muset střídat zarovnání koncových spár. Dbejte na to, aby krátké spáry prken byly vždy od sebe vzdáleny alespoň 30 cm. Tím zajistíte nejlepší možný výsledek.

Vzhledem k tomu, že stěna není téměř nikdy zcela rovná, je lepší nepokládat první prkno do jedné roviny se stěnou.

1. Vinylová podlaha Click Flex

 • Dlouhou stranu prvního panelu druhé řady přiložte do již namontovaného panelu pod úhlem 20 až 30°.

  Pohybujte nasazovaným panelem mírně nahoru a dolů a současně vyvíjejte tlak směrem dopředu. Panely se zacvaknou do sebe. Nezapomeňte střídat zarovnání koncových spár!
 • Pak vodorovně nasuňte třetí prkno. Lehce nadzvedněte instalované prkno tak, že ho podržíte rukou asi 25 cm od jeho konce.

  Jemně zatlačte palcem na spáru na krátké straně směrem dolů od vnitřního rohu k vnějšímu, dokud neuslyšíte a/nebo neucítíte cvaknutí. Před pokračováním vždy zkontrolujte každou spáru na krátké straně (výškové rozdíly a otvory).
  Na každou krátkou koncovou spáru můžete jemně zatlačit palcem, abyste zajistili dobré spojení zámku. Nepoužívejte kladivo nebo příklepový blok, protože by mohlo dojít k poškození zámku. Jedná se o nejjednodušší způsob instalace panelů Multifit na zámek.

  Stejným způsobem pokračujte v instalaci dalších řad směrem ke konci místnosti. Nejjednodušší je sedět na již nainstalovaných prknech.

 • Nainstalujte první 3 řady na požadované místo u stěny. Pak použijte tenký provázek a podržte jej podél nainstalovaných prken a zkontrolujte a případně seřiďte přímost nainstalovaných prken.

  Při pokládce podlahy ve větších plochách, nepravidelných tvarech nebo v jednom kuse (bez dilatačních spár mezi místnostmi) proveďte dodatečnou kontrolu rovinnosti.

  Nezapomeňte na dilatační spáru po obvodu minimálně 2 mm a nejlépe 5 mm.

Tip od profesionálů: Pro snadnější měření položte novou řadu prken přesně na předchozí. Potřebnou vzdálenost nyní můžete dokonale vyznačit pomocí přebývající části prkna.

Tip od profesionálů: Mezi prknem a stěnou vždy ponechte mezeru přibližně 5 mm. Podlaha tak získá potřebný prostor pro roztažení, což zabrání jejímu deformování v případě velkých teplotních rozdílů.

Na samém konci můžete podlahu zakončit užšími prkny. Máte stěnu, která není zcela rovná? Změřte odchylku pomocí úhloměru a přeneste ji nakreslením na vinylové prkno. Odřízněte požadovaný tvar a zacvakněte prkno do předposlední řady.

Hotovo! Váš pokoj má nyní krásnou vinylovou podlahu.

Další podrobnosti o instalaci podlahy Click Flex Vinyl naleznete v instalačních pokynech.

2. Lepené podlahy Flex

 • Podél prvních dvou nasucho položených řad nakreslete čáru. Tato čára označuje místo, kam má být naneseno lepidlo.

 • Nyní zcela nasucho uložte první řady. Důrazně se doporučuje rozložit řady alespoň o 30 cm, aby okrajové spoje na krátké straně nebyly v jedné rovné linii. Můžete však vyzkoušet i jiné vzory prken podle svého vkusu.

  Ujistěte se, že první řady jsou v dokonale rovné linii. Je například možné, že vaše výchozí stěna má mírný úhel. To můžete zkontrolovat přidržením tenkého provazu a v případě potřeby upravit rovnost podlahy.

  Před usazením prken do lepidla se ujistěte, že jste je nařezali na správný rozměr, aby přesně zapadly mezi stěnu a již instalované prkno.

 • Odstraňte nasucho umístěné panely.

 • Naneste lepidlo na vinylové podlahy na podlahu přibližně ve stejné šířce jako první dvě řady. Vždy dodržujte pokyny k lepidlu na vinylové podlahy. Doporučujeme používat speciálně vyvinuté značkové lepidlo na vinylové podlahy.

 • Nainstalujte první dvě řady podle počáteční čáry. Umístěte prkna do lepidla, nastavte správnou polohu a zatlačte nebo je přejeďte přítlačným válcem, aby se lepidlo dobře přeneslo na zadní stranu prken. Všechny zbytky lepidla je třeba okamžitě odstranit vlhkým hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky.

 • Stejným postupem dokončete i zbytek místnosti.

 • Pro zajištění nejlepšího lepení a přenosu lepidla použijte těžký přítlačný válec. Před přejetím instalované plochy válcem nečekejte déle než 30 minut.

Další podrobnosti o instalaci lepené podlahy Flex naleznete v instalačních pokynech.

3. Alpha Vinyl

Podlahy Alpha Vinyl lze nainstalovat dvěma různými způsoby. Upřednostňovaný je způsob A (úhel-úhel):

Způsob A

 • Nejprve natočte instalovanou krátkou stranu prkna na krátkou stranu již instalovaného prkna a to podle pod úhlem.

 • Pak zvedněte nově instalované prkno pod úhlem asi 20–30°. Tím rovněž nadzvednete dříve instalovaná prkna ve stejné řadě, protože jejich krátké strany jsou již spojeny.

 • Nyní položte OBĚ ruce blízko spoje, jak je znázorněno na obrázku, a přitáhněte dlouhou stranu prkna k sobě.

 • Panely se zacvaknou do sebe. Můžete vložit pero do drážky nebo naopak drážku nasunout na pero. Metoda pera a drážky je nejběžnějším a také nejsnazším způsobem spojení. Pokud způsob A není možný (například na těžko přístupných místech), můžete použít způsob B (poklepání).

Způsob B

S podlahami Uniclic® můžete panely rovněž spojovat zaklepáním prken do sebe, což eliminuje potřebu jejich zvedání. Tento způsob vyžaduje použití speciální příklepového bloku Uniclic®. Prkna by neměla být spojována jedním klepnutím. Aby nedocházelo k poškození panelů, musíte je sklepnout k sobě postupně.

 • Můžete k sobě přiložit pod úhlem nejprve krátkou nebo dlouhou stranu prkna a pak je sklepáním k sobě připojit druhou stranou.
 • Na místech, kde se prkna Uniclic® s příklepovým blokem instalují obtížně (například u zdi), přitáhněte je k sobě pomocí páčidla a kladiva.
 • Po instalaci každého prkna a před pokračováním s prknem následujícím si ověřte každou krátkou a dlouhou stranu spoje a ujistěte se, že zde nedochází k výškovým rozdílům a nejsou zde žádné otvory.
 • Takto pokračujte v instalaci stejným způsobem – řadu po řadě – směrem ke konci místnosti. Nejjednodušší způsob práce je sednout si na již položená prkna.

 • Dbejte na to, abyste na všech stranách podlahy, kolem trubek, prahů a pod dveřními rámy nechali dilatační spáru 8 mm.

Další podrobnosti o instalaci podlahy Alpha Vinyl naleznete v instalačních pokynech.

Více informací:

Podívejte se na video

Pomohl vám tento článek?
Jak můžeme tento článek vylepšit?

Děkujeme za váš názor!

Jejda. Něco se pokazilo.

Došlo k neznámé chybě. Zkuste to znovu. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nás.