Go to content Go to search

Odmítnutí odpovědnosti

Informace na těchto webových stránkách („stránky“) poskytuje společnost Unilin BV („UNILIN“). Používáním těchto stránek potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky používání, že jim rozumíte a že s nimi souhlasíte.

Informace na těchto stránkách mají výlučně informativní charakter a jsou uváděny bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné či nepřímé. Přestože vynakládáme maximální úsilí na to, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, neposkytujeme žádné záruky ohledně přesnosti či úplnosti poskytnutých informací. Vyhrazujeme si právo informace na těchto stránkách měnit bez předchozího oznámení či předchozího souhlasu.

Společnost UNILIN ani žádný z jejích ředitelů, zaměstnanců či poradců nebudou za žádných okolností odpovídat za škody způsobené či vzniklé jakýmkoli použitím stránek nebo informací, které jsou na nich obsaženy.

Společnost UNILIN nenese odpovědnost za škody plynoucí z jakéhokoli přerušení chodu stránek, za škodu způsobenou technickými závadami či viry (či obdobně rušivými prvky) ani za škodu vzniklou použitím webových stránek (např. prostřednictvím odkazů), na něž je na stránkách odkazováno, či využitím informací poskytnutých na takových stránkách.

Společnost UNILIN nenese odpovědnost za elektronickou komunikaci prostřednictvím těchto stránek. To se vztahuje na e-mailovou korespondenci, snižování rychlosti, zachycování či manipulaci třetími stranami.

Uživatelé těchto stránek nesou sami odpovědnost za každou volbu či rozhodnutí, které učiní na základě informací získaných na těchto stránkách nebo jejich prostřednictvím.

Uživatelé těchto stránek musí sami učinit veškerá přiměřená bezpečnostní opatření proti virům, programovým chybám, trojským koňům apod.

Autorská práva

Veškeré informace na těchto stránkách jsou chráněny autorským právem. Autorské právo vlastní společnost UNILIN. Žádné informace nesmí být reprodukovány či distribuovány bez předchozího výslovného souhlasu společnosti UNILIN.

Veškeré spory ve spojení s těmito stránkami nebo vyplývající ze stránek či jejich použití budou podléhat výhradně belgické legislativě.

Zásady ochrany osobních údajů

ÚČELEM TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ JE INFORMOVAT VÁS O ÚDAJÍCH, KTERÉ SPOLEČNOST Unilin BV SE SÍDLEM NA ADRESE OOIGEMSTRAAT 3, 8710 WIELSBEKE, BELGIE („UNILIN“) SHROMAŽĎUJE PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK, NA NICHŽ SE TYTO ZÁSADY NACHÁZÍ, O TOM, PROČ TAKOVÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK S ÚDAJI, KTERÉ NÁM POSKYTNETE A KTERÉ O VÁS ZJISTÍME NA ZÁKLADĚ VAŠÍ NÁVŠTĚVY WEBOVÝCH STRÁNEK, BUDEME NAKLÁDAT. POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK ZNAMENÁ, ŽE TYTO ZÁSADY PŘIJÍMÁTE. POKUD SE ZÁSADAMI NESOUHLASÍTE, WEBOVÉ STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE.

Jaké údaje shromažďujeme?

Osobní údaje shromažďujeme dvěma způsoby:

Prostřednictvím registrace a informací, které poskytnete nebo zadáte na určitých stránkách webových stránek, a automatickými prostředky, konkrétně prostřednictvím souborů cookie. Podrobnější informace o souborech cookie jsou uvedeny níže.

Můžeme vás požádat o vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, datum narození, věk, adresu, číslo mobilního nebo jiného telefonu a další osobní či kontaktní údaje. Můžeme vás také požádat o komentáře, návrhy či jiné informace týkající se našich webových stránek, výrobků či služeb a naší společnosti. Další specifické typy údajů mohou být vyžadovány ve spojení se soutěžemi, slosováními a dalšími propagačními nabídkami či jinými marketingovými aktivitami. Mohou zahrnovat nahrání textu, obrázků, videí či zvukových nahrávek.

Proč osobní údaje shromažďujeme?

Vaše osobní údaje budou shromažďovány a zpracovávány pouze pro následující účely:

použití a správa těchto stránek obecně, včetně odesílání a přijímání zpráv; poskytování informací o funkcích, službách a produktech společnosti UNILIN.

Budeme zpracovávat pouze takové osobní údaje, které jsou pro výše zmíněné účely nezbytné.

Jak budeme vaše osobní údaje používat?

Osobní údaje, které nám zašlete nebo které shromáždíme, používáme:

s cílem odpovědět na přímé žádosti, jak je popsáno ve chvíli, kdy vaše údaje shromažďujeme, nebo jindy před jejich použitím; ke zpracování vaší účasti v soutěžích, slosováních a dalších propagačních nabídkách či jiných marketingových aktivitách; abychom lépe porozuměli vám a našim zákazníkům obecně; pro další legitimní obchodní účely, včetně (občasného) odesílání materiálů či jiných marketingových informací o našich značkách a společnostech, o něž byste podle našeho názoru mohli mít zájem, prostřednictvím e-mailu, pošty nebo textových zpráv (pokud jste nám k tomu při registraci dali souhlas).

Údaje, které nám poskytnete, můžeme spojit s jinými daty, která získáme z jiných zdrojů, včetně údajů, které poskytnete na jiných místech nebo prostřednictvím jiného média, jako například prostřednictvím některé z našich přidružených webových stránek.

Pasivní informace, které sledujeme, včetně sledování prostřednictvím souborů cookie, jsou využívány k přizpůsobení webových stránek a zlepšení vašeho dojmu z nich a nabídek, které předkládáme na našich webových stránkách, jak je popsáno výše.

Ve všech jiných než výše uvedených případech vždy nejprve uvedeme účel, pro který jsou vaše osobní údaje shromažďovány, dříve než tyto informace fakticky shromáždíme či použijeme.

Vaše osobní údaje budou uchovávány pouze tak dlouho, jak je nezbytné ke splnění výše popsaných účelů, nebo dle požadavků stanovených zákonem.

S kým údaje sdílíme?

Přestože nepodnikáme v oblasti prodeje osobních údajů nepřidruženým třetím stranám, můžeme vaše údaje sdílet se zpracovateli jednajícími našim jménem, s našimi přidruženými společnostmi včetně naší mateřské společnosti a dalších značek UNILIN nebo s obchodními partnery, jako jsou třetí strany, se kterými realizujeme společné propagační akce či programy a které mohou mít zájem sdělit vám více o svých značkách.

Vezměte na vědomí, že v některých případech mohou být vaše osobní údaje předávány zpracovatelům, přidruženým společnostem či třetím stranám, se kterými realizujeme společné propagační akce či programy, se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor, v zemích, jež nezaručují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Tímto souhlasíte s převodem svých osobních údajů v těchto případech.

V souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů můžeme také vaše osobní informace zpřístupnit, pokud se domníváme, že je to nutné k dodržení jakéhokoli zákona, předpisu, soudního příkazu či právního nebo vládního požadavku. V nepravděpodobném případě, že celý náš podnik či jeho část zakoupí třetí strana, budou vaše údaje převedeny na nového vlastníka korporace. Aniž bychom se k tomu jakkoli zavazovali, vyhrazujeme si také právo shromažďovat a sdílet jakékoli údaje, které považujeme za nezbytné k vyšetřování či realizaci potřebných kroků ve spojení s podezřením na podvod, nezákonnou činnost, ohrožení osob či majetku, k ochraně sebe či jednoho nebo více našich uživatelů či jejich dědiců, nebo jak to jinak může vyžadovat či umožňovat zákon.

Dále mějte na paměti, že některé oblasti našich webových stránek mohou být interaktivní a umožňovat vkládání údajů, které jsou viditelné pro ostatní uživatele. Pokud si nepřejete, aby vaše údaje byly veřejně viditelné, tyto oblasti webových stránek nepoužívejte.

Jaké soubory cookie používáme a proč?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které vámi navštěvované webové stránky ukládají na váš počítač. Jsou široce využívány k umožnění činnosti webových stránek nebo k jejich zefektivnění a k předávání informací majitelům těchto stránek.

Tyto webové stránky používají soubory cookie:

k přizpůsobení stránek a zlepšení vašeho dojmu. Zahrnuje to: uložení vašich jazykových preferencí; uchování informací, které zadáte do formulářů; zapamatování zboží ve vašem nákupním košíku (je-li to relevantní); analýzu vašeho používání těchto stránek prostřednictvím služby Google Analytics.

Pokud si nepřejete, aby byly soubory cookie používány, nepoužívejte naše webové stránky, neboť bez nich nebudou efektivně fungovat.

Tyto stránky mimo jiné využívají následující soubory cookie třetích stran:

[seznam souborů cookie]

Většina internetových prohlížečů umožňuje kontrolu nad soubory cookie prostřednictvím nastavení. Pokud se chcete o souborech cookie dozvědět více, včetně toho, jak zjistit, jaké soubory byly uloženy a jak je spravovat či odstranit, navštivte stránky www.allaboutcookies.org.

Odmítnutí propagačních sdělení

Pokud se kdykoli rozhodnete, že nechcete přijímat jakékoli komerční či propagační informace týkající se našich výrobků a služeb nebo výrobků či služeb našich přidružených společností či obchodních partnerů, s nimiž realizujeme společné propagační akce či programy, můžete využít naší stránky k odmítnutí propagačních sdělení nebo kliknout na odkaz v kterékoli propagační zprávě, kterou od nás obdržíte.

Vezměte na vědomí, že pokud se rozhodnete nepřijímat od nás propagační sdělení, budeme vám dále zasílat informace vztahující se k případnému účtu, který u nás máte, nebo obchodnímu vztahu, například informace týkající se žádostí, které jste vznesli ohledně našeho zboží a služeb (například transakční zprávy o slosováních, kterých jste se zúčastnili).

Vaše práva

Kdykoli můžete uplatnit své právo na přístup k jakýmkoli svým osobním údajům a na jejich opravu či odstranění, v souladu s příslušnými zákony na ochranu osobních údajů. Stačí zanechat zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře. Můžete také odmítnout zasílání přímých marketingových kampaní a požádat, aby vám již nebyly zasílány žádné propagační materiály, a to kdykoli, bezplatně a bez nutnosti uvést jakékoli odůvodnění.

Zabezpečení

Na ochranu údajů poskytnutých na těchto webových stránkách používáme standardní opatření. Přestože usilujeme o zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů při jejich uchovávání, využívání i sdílení, žádné webové stránky nejsou stoprocentně bezpečné. Doporučujeme proto, abyste přijali vhodná ochranná opatření, například udržovali všechna uživatelská jména a hesla v tajnosti.

Webové stránky třetích stran

V určitých oblastech těchto webových stránek můžeme uvádět odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto zásady ochrany osobních údajů se však týkají pouze webových stránek, na kterých jsou zveřejněny, a neuvádějí postupy shromažďování informací na jiných webových stránkách, včetně těch, na které je z těchto webových stránek odkazováno. Tyto odkazy jsou uvedeny pro vaši potřebu. Vezměte však na vědomí, že tyto třetí strany ani jejich webové stránky nekontrolujeme. Tyto třetí strany mají jiné zásady ochrany osobních údajů, které se vztahují na údaje poskytnuté na jejich webových stránkách. Než poskytnete jakékoli údaje umožňující identifikaci, měli byste si vždy pečlivě pročíst zásady ochrany soukromí daných webových stránek.

Společnost UNILIN neponese za žádných okolností odpovědnost za (další) existenci těchto stránek třetích stran ani za informace, které poskytují. Zahrnutí hypertextových odkazů na jiné webové stránky neznamená, že souhlasíme s jejich obsahem, nebo že mezi námi existuje jakákoli forma spolupráce či vztahu.

Podmínky oficiálního Internetového obchodu Quick-Steps

Před odesláním objednávky si prosím pečlivě prostudujte tyto Obchodní podmínky a uchovejte si kopii těchto podmínek a objednávky pro budoucí použití.

VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE NÁKUPY PROVEDENÉ PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO INTERNETOVÉHO OBCHODU PROVÁDÍTE PŘÍMO OD VYBRANÝCH MALOOBCHODNÍKŮ (DÁLE JEN „PARTNEŘI PROVÁDĚJÍCÍ PLNĚNÍ“) A ŽE SPOLEČNOST UNILIN NEPRODÁVÁ PRODUKTY PŘÍMO ZÁKAZNÍKŮM VYUŽÍVAJÍCÍM INTERNETOVÝ OBCHOD. VAŠE KUPNÍ SMLOUVA NA ZBOŽÍ ZAKOUPENÉ V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ JE UZAVÍRÁNA S PŘÍSLUŠNÝM PARTNEREM PROVÁDĚJÍCÍM PLNĚNÍ A SPOLEČNOST UNILIN NENESE ZA TUTO KUPNÍ SMLOUVU V SOUVISLOSTI S TAKOVÝMTO ZBOŽÍM ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST.

Tyto Obchodní podmínky se vztahují na vaše používání Internetového obchodu a na veškeré nákupy uskutečněné jeho prostřednictvím. Upravují práva jak společnosti Unilin, tak vybraného Partnera provádějícího plnění. Před použitím nebo zadáním jakékoli objednávky na tomto Webu byste si měli tyto Obchodní podmínky přečíst důkladně a v plném rozsahu. Pokud s těmito Obchodními podmínkami nesouhlasíte, nemůžete používat tento Web.

Společnost Unilin provozuje Internetový obchod, aby umožnila Partnerům provádějícím plnění přímý prodej. Přestože společnost Unilin zpracovává platby a může komunikovat se zákazníky v souvislosti s objednávkami zadanými v tomto Internetovém obchodě, činí tak jako zprostředkovatel jménem příslušného Partnera provádějícího plnění. Společnost Unilin proto nenese přímou odpovědnost za žádnou kupní smlouvu uzavřenou v tomto Internetovém obchodě.

Informace na tomto Webu poskytuje společnost Unilin. Používáním tohoto Webu stvrzujete, že jste si přečetli, pochopili a přijali tyto podmínky používání. Vyhrazujeme si právo změnit informace na tomto Webu, avšak pokud provedeme změny níže uvedených Obchodních podmínek, upozorníme vás na tyto změny a vy nás poté můžete kontaktovat za účelem: i) ukončení jakékoli smlouvy před tím, než změny vstoupí v platnost, a ii) získání náhrady za jakékoli produkty, které jste zaplatili, avšak dosud neobdrželi.

V případě jakýchkoli potíží v souvislosti s jakýmkoli prodejem uzavřeném v tomto Internetovém obchodě se obracejte na příslušného Partnera provádějícího plnění, pokud není níže uvedeno jinak.

1. Používání internetového obchodu

1.1 Tento Internetový obchod slouží jako platforma pro prodej veškerého zboží zobrazeného na Webu. Vlastníkem Webu je Unilin BV, soukromá společnost s ručením omezeným se sídlem v 8710 Wielsbeke, Belgie, a hlavním sídlem v Wielsbeke, registrovaným pod číslem společnosti 0405.414.072 (dále jen " jako „my“ nebo „nás“ nebo „náš“). Naše registrované DIČ je BE 0405.414.072. Pro pomoc nás prosím kontaktujte e-mailem (adresa: officialwebstore@quick-step.com) nebo telefonicky (číslo: +32 56 675211).<:p>

1.2 V okamžiku, kdy zadáváte objednávku na zboží zobrazené na Webu, musíte vybrat prodejce (dále jen „Partner provádějící plnění“), který bude stranou, s níž uzavíráte smlouvu o nákupu zboží. Společnost Unilin doručí objednané zboží jménem Partnera provádějícího plnění / informuje, kde si jej můžete vyzvednout (viz podmínku 4 níže). Podrobnosti o doručení / vyzvednutí budou poskytnuty při dokončení nákupu v Internetovém obchodu.

1.3 Pokud vás my nebo Partner provádějící plnění bude potřebovat kontaktovat, bude tak učiněno telefonicky či na e-mailovou nebo poštovní adresu, kterou jste uvedli ve své objednávce.

1.4 Všechny objednávky jsou považovány za nabídku k uzavření smlouvy. Její Přijetí se uskuteční v okamžiku, kdy obdržíte e-mail s potvrzením objednávky. Před tímto Přijetím nebude Partner provádějící plnění povinen dodat nebo zpřístupnit žádné zboží, které mohlo být součástí vaší objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že kupní smlouva na příslušné zboží bude uzavřena mezi vámi a příslušným Partnerem provádějícím plnění. Partner provádějící plnění je ze zákona povinen dodat vám zboží, které je v souladu s kupní smlouvou. Společnost Unilin pro vás bude jménem příslušného Partnera provádějícího plnění vykonávat různé funkce, mimo jiné například provozování webové stránky a inkasování plateb jménem Partnera provádějícího plnění. Jak je však uvedeno výše, poskytuje společnost Unilin tyto služby jako zprostředkovatel Partnera provádějícího plnění. Konečnou fakturu obdržíte od Partnera provádějícího plnění.

1.5 Pokud Partner provádějící plnění nemůže vaši objednávku přijmout, pak vás my nebo Partner provádějící plnění o tom budeme informovat a vám nebude účtováno žádné zboží. Partner provádějící plnění nemusí být schopen přijímat objednávky z mnoha důvodů, mimo jiné např. z důvodu stavu zásob příslušného zboží.

1.6 Kupní smlouva mezi vámi a Partnerem provádějícím plnění je předmětem vašeho práva na odstoupení (viz podmínku 6 níže).

1.7 Vezměte na vědomí, že zadání objednávky na tomto webu pro vás přímo znamená povinnost zaplatit. Proto byste si měli před objednáním na webu pečlivě přečíst tyto Obchodní podmínky.

1.8 Partner provádějící plnění má právo vypovědět smlouvu, pokud od vás neobdrží finanční prostředky za zboží (v souladu s podmínkou 3.1).

1.9 Žádné ustanovení těchto Obchodních podmínek nemá vliv na vaše zákonná práva spotřebitele podle platných zákonů.

2. Popis a cena zboží

2.1 Na Webu najdete popis hlavních charakteristik a cenu zboží.

2.2 Ceny jednotlivých produktů jsou včetně daní, avšak bez nákladů na dopravu (není-li na stránkách uvedeno jinak). Náklady na dopravu se připočítají k celkové splatné částce a lze je zobrazit v nákupním košíku.

2.3 Vyvíjíme veškeré úsilí, abychom zajistili, že ceny uvedené na Webu budou přesné v době, kdy zadáváte objednávku. Pokud do 14 dnů od přijetí vaší objednávky bude zjištěna chyba u ceny jakéhokoli zboží, které jste si objednali, můžete se obrátit na náš Zákaznický servis (na telefonní číslo či e-mail, které jsou uvedeny v podmínce 1.1), případně vás my nebo Partner provádějící plnění budeme co nejdříve informovat o podrobnostech o zboží s nesprávnou cenou. V takovém případě vám bude nabídnuta možnost:

2.3.1 stornování objednávky na zboží s nesprávnou cenou a opětovné potvrzení vaší objednávky se změněnou cenou;

2.3.2 zadání nové objednávky na alternativní zboží; nebo

2.3.3 stornování celé vaší objednávky, jak je popsáno níže; nebo

pokud do 14 dnů od přijetí naší nabídky neodpovíte výběrem jedné z těchto dostupných možností uvedených v podmínkách 2.3.1 až 2.3.3 výše, bude vaše objednávka neprodleně stornována. Za těchto okolností vám bude vrácena nebo připsána ve váš prospěch částka, kterou jste zaplatili za zboží se špatnou cenou.

2.4 Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, pokud zboží není k dispozici a vy objednáte u nás alternativní zboží, nebo pokud byla u zboží uvedena nesprávná cena a vy si následně toto zboží objednáte za správnou cenu, pak se na objednávku a dodání příslušného zboží vztahují tyto podmínky prodeje, ať už byla objednávka zadána prostřednictvím Webu nebo jinak.

3. Platba

3.1 Platbu za zboží a dopravu lze provést kreditní nebo debetní kartou, případně bankovním převodem. Platba může být z kreditní nebo debetní karty stržena v okamžiku, kdy zadáte objednávku. Za zboží musíte zaplatit před jeho odesláním.

3.2 Ačkoli platby provedené prostřednictvím Internetového obchodu zpracovává společnost Unilin, činí tak jako zprostředkovatel jménem Partnera provádějícího plnění.

4. Dodávka / dostupnost zboží

4.1 Společnost Unilin doručí zboží jménem Partnera provádějícího plnění na vámi zvolenou adresu. Žádáme vás proto, abyste nám tuto adresu jasně oznámili v době, kdy zadáváte svoji objednávku.

4.2 Na Webu najdete průměrnou dodací lhůtu dodání zboží. S výhradou podmínky 4.3 je tato průměrná dodací lhůta pouze odhadovaná a my ani příslušný Partner provádějící plnění neneseme vůči vám v souvislosti s nedodržením této dodací lhůty žádnou odpovědnost.

4.3 Datum uskutečnění dodávky bude stanoveno Partnerem provádějícím plnění. Dodávka bude provedena v přiměřené lhůtě a v každém případě do 30 dnů ode dne Přijetí objednávky.

4.4 Pokud nelze zboží doručit na vaši adresu z důvodů, za něž je Partner provádějící plnění zodpovědný, bude vás o tom informovat co nejdříve, abyste se dohodli na alternativním postupu. Pokud neudělíte pokyny k novému dodání, můžete být zodpovědní za přiměřené náklady na skladování a další přepravní náklady, které Partnerovi provádějícímu plnění vzniknou.

4.5 Nepřebíráme odpovědnost za žádné náklady, které vám vzniknou v důsledku pozdního doručení. Doporučujeme, abyste si nerezervovali montážní pracovníky, dokud své zboží neobdržíte.

5. Riziko / vlastnictví

5.1 Riziko přechází na vás v okamžiku, kdy si zboží vyzvednete v areálu Partnera provádějícího plnění, nebo v případě, že zboží dodává společnost Unilin jménem Partnera provádějícího plnění na adresu dle vašeho výběru, pak toto riziko na vás přechází v okamžiku, kdy fyzicky převezmete zboží.

5.2 Vlastnictví zboží přechází na vás teprve v okamžiku, kdy my (ve prospěch Partnera provádějícího plnění) obdržíme v plné výši (ve finančních prostředcích) veškeré částky, které mu náleží, v souvislosti se:

5.2.1 zbožím, a

5.2.2 všechny ostatní částky od vás, které jsou nebo které se stanou splatnými nám nebo Partnerovi provádějícímu plnění.

6. Právo na odstoupení od smlouvy, jiné způsoby, jak zrušit smlouvu, a postup vrácení

6.1 Chcete-li uplatnit některá ze svých práv podle této části, můžete zavolat na náš Zákaznický servis (na telefonní číslo, které je uvedeno v podmínce 1.1) a oznámit své rozhodnutí, případně můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je uveden na konci tohoto dokumentu. Budete požádáni, abyste nám poskytli podrobnosti o objednaném zboží (včetně např. čísla objednávky).

6.2 Poté, co telefonicky vyjádříte svůj záměr, Partner provádějící plnění (nebo my jménem Partnera provádějícího plnění) vám odstoupení od smlouvy potvrdí e-mailem (na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli).

Právo na odstoupení od smlouvy

6.3 Máte právo bez jakýchkoli dodatečných nákladů a bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy uzavřené mezi vámi a Partnerem provádějícím plnění, a to až do 14 kalendářních dnů po obdržení objednaného zboží (dále jen „Lhůta odstoupení od smlouvy“).

6.4 Pokud uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy po převzetí zboží, nesete odpovědnost za vrácení zboží Partnerovi provádějícímu plnění na vlastní náklady, na vlastní riziko a dopravním prostředkem dle vašeho výběru. Zboží a obal musí být vráceny v dobrém prodejním stavu do registrovaného sídla / areálu Partnera provádějícího plnění (adresu Partnera provádějícího plnění naleznete v e-mailu s potvrzením objednávky od Partnera provádějícího plnění), bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jste nám sdělili své rozhodnutí odstoupit od smlouvy v souladu s touto podmínkou. V případě, že Partner provádějící plnění dodal zboží k vám domů, můžete jej požádat o vyzvednutí tohoto objednaného zboží. Partner provádějící plnění musí obdržet tuto žádost o vyzvednutí zboží ve Lhůtě odstoupení od smlouvy a bude vám účtovat poplatek za vyzvednutí ve výši 50 €.

6.5 Pokud uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy, Partner provádějící plnění vám bez zbytečného odkladu vrátí jakoukoli částku, kterou jste zaplatili, včetně minimálních nákladů na dopravu za zboží, když vám bylo zasláno, a v každém případě nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Aby se předešlo pochybnostem, Partner provádějící plnění vám musí uhradit náklady spojené s vrácením zboží, pokud je zboží vadné.

6.6 Pokud uplatníte své právo na odstoupení od smlouvy a zboží bylo nevhodnou manipulací poškozeno nad rámec toho, co by rozumně postačovalo k jeho prohlédnutí, může vám Partner provádějící plnění účtovat částku rovnající se nákladům, které mu vzniknou v důsledku ztráty hodnoty v zboží.

Další práva

6.7 Pokud je zboží vadné nebo nesprávně popsané:

6.7.1 můžete nám vznést jakékoli dotazy nebo stížnosti týkající se produktu na výše uvedené kontaktní údaje (v takovém případě budeme dotaz nebo stížnost posuzovat jménem Partnera provádějícího plnění) nebo se můžete obrátit přímo na Partnera provádějícího plnění; a

6.7.2 můžete požádat o opravu nebo výměnu nebo můžete informovat nás nebo Partnera provádějícího plnění, že si přejete ukončit smlouvu a příslušné zboží odmítnout a vrátit.

7. Záruka Partnera provádějícího plnění

7.1 Partner provádějící plnění zaručuje, že veškeré zboží zakoupené prostřednictvím našeho Webu bude v uspokojivé kvalitě a přiměřeně vhodné pro všechny účely, pro které je zboží tohoto druhu běžně dodáváno.

7.2 V případě jakýchkoli stížností týkajících se obdrženého zboží (včetně poškozeného, vadného nebo chybějícího zboží) kontaktujte telefonicky náš Zákaznický servis (na telefonní číslo uvedené v podmínce 1.1). Vaši stížnost přezkoumáme jménem Partnera provádějícího plnění a s ohledem na vaše zákonná práva jakožto zákazníka ji vyřídíme co nejdříve. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré stížnosti budeme vyřizovat pouze jako zprostředkovatel Partnera provádějícího plnění. Na základě kupní smlouvy nemáme vůči vám žádnou přímou odpovědnost za zboží.

7.3 Alternativně mohou být stížnosti směrovány na Partnera provádějícího plnění.

8. Omezení odpovědnosti

Pokud nedodržíme tyto Obchodní podmínky, budeme odpovědní pouze za případné předvídatelné ztráty, které v důsledku toho utrpíte. Ztráta je předvídatelná, pokud jste jak vy, tak i společnost Unilin věděli, že by k ní mohlo dojít, například pokud by byla konkrétně projednána. Společnost Unilin ani žádný z jejích ředitelů, zaměstnanců nebo poradců však neodpovídají za žádné z následujících ztrát způsobených nebo vyplývajících z jakéhokoli použití Webu nebo informací na něm uvedených:

  • jakékoli ztráty nebo škody, které nelze předvídat; a
  • jakoukoli ztrátu zisku nebo ztrátu podnikání, protože naše výrobky jsou dodávány výhradně vám jakožto individuální osobě.

Společnost Unilin nenese odpovědnost za žádné nepředvídatelné ztráty, které vám vzniknou v důsledku jakýchkoli přerušení provozu na Webu, za škody způsobené technickými vadami nebo viry (nebo podobně rušivými prvky) ani získáním informací nebo používáním jiných webových stránek, na které se odkazuje na tomto Webu (např. prostřednictvím hypertextových odkazů), a ani za škody v důsledku informací uvedených na těchto webových stránkách.

Společnost Unilin zejména nezodpovídá za žádné nepředvídatelné ztráty, které utrpíte v důsledku elektronické komunikace uskutečňované prostřednictvím tohoto Webu. To zahrnuje e-mailovou korespondenci, zpomalení, zachytávání zpráv a manipulaci třetími stranami.

Společnost Unilin však nevylučuje ani neomezuje svou odpovědnost vůči vám, pokud by to bylo nezákonné, a zejména nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost za:

  • smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, zástupců nebo subdodavatelů;
  • podvod nebo podvodné uvedení v omyl; nebo
  • porušení vašeho práva na obdržení vyhovujících výrobků, například výrobků odpovídajících popisu, poskytnutému vzorku, výrobků uspokojivé kvality a vhodných pro daný účel.

Uživatelé Webu odpovídají za jakýkoli výběr nebo rozhodnutí, které učiní na základě informací získaných na tomto Webu nebo jeho prostřednictvím.

Uživatelé tohoto Webu musí přijmout veškerá přiměřená opatření na zabezpečení proti virům, chybám, trojským koním atd.

9. Autorská práva

Veškeré informace na tomto Webu jsou chráněny autorskými právy. Autorská práva náleží společnosti Unilin. Žádné informace nesmí být reprodukovány nebo šířeny bez předchozího a výslovného souhlasu společnosti Unilin.

Veškeré spory související s tímto Webem nebo vzniklé v důsledku (používání) tohoto Webu podléhají výhradně anglickému zákonu.

10. Obrázky

Obrázky výrobků slouží pouze pro ilustraci a výrobek a jeho balení se mohou mírně lišit od skutečného výrobku z důvodu omezení softwaru prohlížeče, nastavení fotoaparátu a nastavení monitoru / obrazovky. Doporučujeme, aby si všichni zákazníci prohlédli zboží buď v prostorách Partnera provádějícího plnění, nebo na vzorku získaném prostřednictvím tohoto Webu.

11. Zřeknutí se

Pokud my nebo Partner provádějící plnění nebudeme okamžitě trvat na tom, abyste vykonali nějakou činnost, k níž jste podle těchto Obchodních podmínek povinováni, nebo pokud vás o takovou činnost požádáme opožděně, můžeme přesto od vás požadovat, abyste tuto činnost vykonali později.

12. Zpoždění mimo naši kontrolu

Neneseme odpovědnost za žádné zpoždění nebo nesplnění kterékoli z našich povinností, pokud toto zpoždění nebo neplnění vyplývá z událostí nebo okolností mimo naši přiměřenou kontrolu. Pokud však takové události nastanou, budeme vás kontaktovat, abychom vás o nich co nejdříve informovali a podnikneme kroky k minimalizaci dopadu tohoto zpoždění na vás.

13. Vyčlenění

Pokud je z jakéhokoli důvodu kterýmkoli soudem s příslušnou jurisdikcí jakákoli z podmínek nebo ustanovení těchto Obchodních podmínek prohlášena za neplatnou, nezákonnou nebo nevymahatelnou, bude tato podmínka či ustanovení vyčleněna a zbývající část těchto podmínek a ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti, jako by tyto Obchodní podmínky byly odsouhlaseny bez této neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné podmínky či ustanovení.

14. Rozhodné právo a jurisdikce

14.1 Na tyto Obchodní podmínky prodeje zboží se vztahuje polské právo a pravomoci v souvislosti s jakýmkoli sporem vyplývající z uzavřené smlouvy budou mít polské soudy.

14.2 Kromě toho mohou být spory posuzovány a řešeny alternativní cestou prostřednictvím nezávislého orgánu, aniž by pak bylo nutné zapojit soud. Spory mohou být předloženy k řešení na platformě Evropské komise pro online řešení sporů na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.

15. Další důležité podmínky

15.1 Jak společnost Unilin tak i Partner provádějící plnění mohou převést svá práva a povinnosti podle těchto Obchodních podmínek na jinou organizaci. Pokud se tak stane, budeme vás informovat a zajistíme, že tímto převodem nebudou dotčena vaše práva vyplývající z jakékoli smlouvy.

15.2 Svá práva nebo povinnosti podle těchto Obchodních podmínek můžete převést na jinou osobu, pouze pokud s tím písemně souhlasíme.

15.3 Každý příslušný Partner provádějící plnění je oprávněn vymáhat svá práva a odmítnutí odpovědnosti ve svůj prospěch, jak je stanoveno v těchto Obchodních podmínkách. 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(Tento formulář vyplňte a odešlete, pouze pokud si přejete od smlouvy odstoupit) UNILIN BV, na e-mailovou adresu: officialwebstore@quick-step.com a telefonní číslo: +32 56 675656). Já/My [*] tímto oznamujeme, že [*] odstupuji/odstupujeme od mé/naší [*] kupní smlouvy na následující zboží [*]/ na dodávku následující služby [*], Objednáno dne [*] / přijato dne [*], Jméno spotřebitele Adresa spotřebitele Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v tištěné podobě) Datum [*] Nehodící se vymažte

Datum účinnosti a změny

VYHRAZUJEME SI PRÁVO KDYKOLI A DLE SVÉHO VLASTNÍHO A VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ MĚNIT, UPRAVOVAT, PŘIDÁVAT ČI ODSTRAŇOVAT ČÁSTI TĚCHTO ZÁSAD. MĚLI BYSTE PRAVIDELNĚ TUTO STRÁNKU KONTROLOVAT, ABYSTE SI PŘEČETLI NEJNOVĚJŠÍ VERZI ZÁSAD. VAŠE DALŠÍ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK PO UVEŘEJNĚNÍ ZMĚN ZNAMENÁ, ŽE TYTO ZMĚNY PŘIJÍMÁTE. NEBUDEME VŠAK BEZ VAŠEHO SOUHLASU SE ZPĚTNOU PLATNOSTÍ MĚNIT ZPŮSOB VYUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Tyto zásady byly vytvořeny dne 24. červenec 2020 a tímto datem nabývají účinnosti.

Otázky

Máte-li jakékoli žádosti či otázky týkající se těchto zásad nebo chcete-li aktualizovat své údaje, kontaktujte nás na adrese:

Unilin BV - division Flooring
Ooigemstraat 3
8710 Wielsbeke
Belgium
Tel.: +32 56 675211

Můžete nám také zanechat zprávu prostřednictvím kontaktního formuláře.