Jak se nám dýchá lépe díky schopnosti výrobků ze dřeva ukládat oxid uhličitý

Věděli jste, že uhlík tvoří polovinu dřevěné biomasy? Výrobky ze dřeva každoročně z atmosféry zachytí miliony tun CO2. Quick-Step vysvětluje podrobnosti.

Quick-Step wood helps us breathe

Les doma

Představte si stromy jako botanické vysavače. Při fotosyntéze absorbují oxid uhličitý (CO2), jehož stoupající množství je hlavní příčinou klimatických změn. Oxid uhličitý zůstane ve stromě uložený a uvolní se zpět do atmosféry pouze v případě, že strom shnije nebo shoří.

Pokud se strom pokácí a vyrobí se z něj nábytek, podlahy nebo stavební materiál, uhlík zůstane uvnitř dřevěného výrobku po celou dobu jeho životnosti. I kdyby spotřeba dřeva v Evropě vzrostla jen o pouhá 4 %, do výrobků ze dřeva by se každoročně uložilo dalších 150 milionů tun CO2*.Recyklování uhlíku

Uhlík se v daném výrobku může udržet i po skončení jeho doby životnosti, záleží ovšem na způsobu likvidace. Kdy v něm zůstane? Když výrobek zrecyklujeme nebo opakovaně použijeme. Pokud si například zvolíte dřevo recyklované, tedy dřevo získané ze starých podlah, stodol, železničních pražců, atd., přispějete k zachování čistější atmosféry.

Malá ekologická stopa

Kromě ukládání oxidu uhličitého procházejí výrobky ze dřeva také procesem nízkoenergetické výroby a zpracování. To znamená, že v porovnání s jinými materiály mají výrobky ze dřeva mnohem nižší „uhlíkovou stopu“. Stručně řečeno, dřevo jako stavební materiál představuje ekologické řešení v boji proti změně klimatu.

*Source: www.houtgeeftzuurstof.be.

Top