Normy EU vám pomohou najít kvalitní laminátovou podlahu

Na trhu je obrovský výběr laminátových podlah. Každý výrobce tvrdí, že má ten správný výrobek, který přesně odpovídá vašim potřebám. Kvalita a možnosti použití se však mohou u jednotlivých laminátových podlah velmi lišit. Naštěstí jsou zde evropské normy, které vám výběr usnadní.Evropská pravidla

Během uplynulých desetiletí začaly v našich životech hrát důležitou roli evropské normy a předpisy. Jedná se například o předepsanou velikost přepravních kontejnerů či maximální množství přísad v potravinách. Tato pravidla mohou někdy působit jako přehnaně ochranářská nebo nerozumná, ale obecně je jejich cílem nás chránit a vytvářet lepší životní a pracovní podmínky.

Norma pro laminát

Na konci 90. let minulého století zavedla Evropská unie normu EN 13329, v níž vymezuje charakteristiky, požadavky a metody zkoušení pro laminátové podlahové krytiny. Tato norma obsahuje také klasifikační systém podle EN 685, který udává, v jakých prostředích a za jakých podmínek se tyto laminátové podlahy mohou použít.

Podlahy ve třídách 21 až 23 se hodí pro bytové použití, podlahy ve třídách 31 až 34 jsou vhodné pro intenzívněji využívané „komerční“ prostory. Podlahy zařazené do tříd 41 až 43 lze použít v průmyslových halách. První číslice odkazuje na obecné prostředí (2: bytové, 3: komerční, 4: průmyslové), druhá číslice dále rozlišuje zátěž v těchto prostředích na „nízkou“ (1), „střední“ (2), „vysokou“ (3) a „velmi vysokou“ (4).


Přehled

 Třídy  Prostory
 21  Bytové – nízká zátěž
 22  Bytové – střední zátěž
 23  Bytové – vysoká zátěž
 24  Bytové – velmi vysoká zátěž
 31  Komerční – nízká zátěž
 32  Komerční – střední zátěž
 33  Komerční – vysoká zátěž
 34  Komerční – velmi vysoká zátěž

Učiňte informovanou volbu

Výrobci laminátových podlah jsou povinni jasně označit přesnou klasifikaci na obale výrobku. Při bližším pohledu na laminátové podlahy Quick-Step zjistíte, že jsou všechny zařazeny do třídy 32, což znamená, že se hodí pro bytové i komerční prostory, a to až se středním stupněm zátěže. Kolekce Quick-Step Majestic Pro jde ještě o krůček dál a spadá do třídy 33, a je tudíž vhodná pro komerční prostory s vysokou zátěží. Obě tato označení jsou zárukou podlahy nejvyšší kvality, která se dokonale hodí pro každodenní používání.
Top