Go to content Go to search
Udržitelné dřevěné podlahy Quick-Step

UDRŽITELNÉ
DŘEVĚNÉ PODLAHY

Dřevěné podlahy Quick-Step: šetrné zacházení se dřevem

Naše dřevěné podlahy – nebo umělé dřevěné podlahy – znamenají bezstarostný život a přírodní krásu. Jediný způsob, jak se i nadále těšit z krás, které nám naše planeta nabízí, je šetrně zacházet s tím, co nám poskytuje. Proto vyrábíme naše podlahy z tvrdého dřeva tak šetrně, jak je to jen možné.

Hospodárné využití dřeva


Pečlivé zacházení s pomalu rostoucími stromy

Stromy hrají zásadní roli v boji proti změně klimatu, protože pohlcují CO2 a podporují biologickou rozmanitost. To znamená, že s nimi musíme zacházet opatrně, zejména s pomalu rostoucími druhy, jako je dub. Proto tyto druhy používáme pouze ve vrchních vrstvách našich dřevěných podlah.


Použití obnoveného nebo rychle rostoucího dřeva

Jádro našich dřevěných podlah tvoří dřevo z rychle rostoucích stromů (smrk, kaučukovník (hevea)…) nebo dřevovláknitá deska s vysokou hustotou (HDF) vyrobená z obnoveného dřeva. Toto dřevo se získává například na pilách, při trvale udržitelném obhospodařování lesů a při údržbě silnic. Proto používáme různé druhy dřeva tím nejefektivnějším způsobem.

Jádro našich dřevěných podlah Quick-Step je vyrobeno z obnoveného nebo rychle rostoucího dřeva.

Kreativní práce s dřevěným odpadem

Naše řady Variano a Intenso představují dvě z našich nejnovějších snah o výrobu udržitelných dřevěných podlah. Vytvořili jsme jedinečné návrhy s použitím malých kousků dřeva, které by jinak přišly vniveč. Tak získáme z každého stromu maximum a vy získáte vysoce kvalitní podlahu pro svůj domov.


Udržitelné lesní hospodářství

Dřevo může být nevyčerpatelným zdrojem, pokud budeme v lesích hospodařit udržitelným způsobem. Používáním dřeva z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem naše zdroje dřeva nepřispívají k odlesňování. Používáme také dřevo z kontrolovaných zdrojů, chráníme pralesy a předcházíme nelegální těžbě pomocí analýzy rizik.

Naše značka PEFC – spolu s FSC nejdůvěryhodnější certifikát v této oblasti – dokazuje, že tvrdé dřevo ve vaší dřevěné podlaze bylo získáno udržitelným způsobem.

Podlahy Quick-Step jsou vyrobeny ze dřeva z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.

Usilujeme o to, aby do roku 2027 neslo 100 % našich dřevěných podlah značku PEFC nebo FSC.

Čistý vnitřní vzduch


Vlastní výroba

Kvalita vzduchu v našich domovech je nesmírně důležitá a ovlivňuje ji mnoho faktorů: větrání, svíčky, čisticí prostředky a dokonce i materiály použité v interiéru, například podlaha. Přesně víme, jaké materiály naše dřevěné podlahy obsahují, protože si je v maximální možné míře vyrábíme sami. Podařilo se nám tak minimalizovat emise těkavých organických látek (VOC), které mohou být způsobeny použitím lepidel, laků a olejů, takže vaše podlaha je pro vás a vaši rodinu naprosto bezpečná.


Extrémně nízké emise

Příkladem těkavých organických látek je formaldehyd, který se přirozeně nachází ve dřevě. Emise formaldehydu z našich dřevěných podlah jsou 10krát nižší než omezení EU. To se odráží v označení A našich podlah, což je vysoce ceněný certifikát emisních předpisů, který slouží jako uznání velmi nízkých emisí.

Dřevěné podlahy Quick-Step mají velmi nízké emise

Provoz na zelenou energii


Dřevní odpad jako zdroj tepla

Hlavním zdrojem tepla pro výrobu dřevěných podlah jsou zbytky dřeva a prach, které pokrývají přibližně 90 % našich potřeb. K výrobě zelené energie používáme dřevní prach z našich výrobních procesů a dřevo, kterému skončila životnost, což znamená, že již není vhodné pro použití ve vaší podlaze.


Omezení emisí CO2

Unilin Group, která stojí za společností Quick-Step, investovala do dvou zařízení na biomasu, která přeměňují dřevní prach a nerecyklovatelný dřevní odpad na zelenou energii pro naše vlastní výrobní procesy i pro pokrytí potřeb na energií veřejnosti. Také se spoléháme na energii z větrných elektráren a solárních panelů. Ročně tak zabráníme vzniku více než 60 000 tun emisí CO2.

Společnost Unilin sází na zelenou energii z větrných elektráren, solárních panelů a zařízení na biomasu.

Minimální dopad na životní prostředí


Uplatňujeme nejpřísnější kritéria, pokud jde o bezpečnost, zdraví a udržitelnost. Abychom skutečně minimalizovali náš dopad na životní prostředí, používáme metodiku hodnocení životního cyklu (LCA), abychom vypočítali, ve kterých fázích životního cyklu našich dřevěných podlah můžeme dosáhnout zlepšení. Výsledkem je prohlášení o vlivu výrobku na životní prostředí (EPD), které pečlivě dodržujeme.


Následující štítky dokazují, že naše dřevěné podlahy splňují jedny z nejpřísnějších ekologických a zdravotních norem:

 • emisní štítek A

  A

  Vysoce ceněný certifikát emisních předpisů, který slouží jako uznání velmi nízkých emisí.
  Vysoce ceněný certifikát emisních předpisů, který slouží jako uznání velmi nízkých emisí.
 • Prohlášení o vlivu výrobku na životní prostředí pro Unilin

  EPD

  Naším prohlášení o vlivu výrobku na životní prostředí dáváme najevo svůj závazek poskytovat přesné, spolehlivé a srovnatelné informace o environmentálních vlastnostech našich laminátových a dřevěných podlah.
  Naším prohlášení o vlivu výrobku na životní prostředí dáváme najevo svůj závazek poskytovat přesné, spolehlivé a srovnatelné informace o environmentálních vlastnostech našich laminátových a dřevěných podlah.
 • environmentální značka PEFC

  PEFC

  Celosvětově důvěryhodná ochranná známka pro dřevěné výrobky pocházející z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.
  Celosvětově důvěryhodná ochranná známka pro dřevěné výrobky pocházející z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.