Udržitelné podlahy Quick-Step

Udržitelné podlahy, protože nám na tom záleží...

Kromě toho, že usilujeme o výrobu co nejkrásnějších a nejodolnějších podlah, snažíme se také, aby byly co možná nejvíce udržitelné a abychom všemi dostupnými prostředky minimalizovali náš vliv na životní prostředí. Stejně jako vy i my jsme přesvědčeni, že si musíme vážit krás, které náš svět nabízí, a chránit naše přírodní zdroje.

To znamená, že dbáme nejen na to, jak získáváme naše suroviny, ale také na to, jak dodáváme energii pro naši výrobu, jak se vypořádáváme s logistikou, abychom nevytvářeli odpad z obalů a tak dále.

„Ve společnosti UNILIN se snažíme vytvářet krásné a praktické podlahy, a to tím nejvíce udržitelným způsobem.“

Tino Mulle, hlavní zástupce pro trvalou udržitelnost ve společnosti UNILIN

Obnovitelný laminát

Věděli jste, že naše laminátové podlahy jsou zcela vyrobeny ze zbytků z lesnického a dřevařského průmyslu? Využitím zbytkového dřeva k vytvoření nového výrobku zabraňujeme tomu, aby se do atmosféry uvolňoval uhlík ve formě oxidu uhličitého.

Ve skutečnosti nebyl pro vytvoření vaší vysněné podlahy záměrně pokácen žádný strom. A používáme jen komerční druhy dřeva, jako jsou borovice a smrk – nikdy nepoužíváme exotické dřeviny ani dřevo z deštného pralesa, které tvoří důležité životní prostředí pro divokou zvěř.

Všechny naše laminátové podlahy jsou také opatřeny ekologickou značkou Ecolabel. To znamená, že jsou dodržována nejpřísnější pravidla EU pro kvalitu vzduchu v interiéru, kvalitu surovin a zdrojů a také pro zdraví a bezpečnost pracovníků.

Měkké a teplé vinylové podlahy

Vinyl přívětivý k životnímu prostředí

Vinylové podlahy Quick-Step nejsou jen příjemné při chůzi – mají také slabost pro přírodu. Proto se veškerý interní odpad opětovně používá a během výroby co možná nejvíce využíváme energii z obnovitelných zdrojů.

A vzhledem k tomu, že podlahy neobsahují naprosto žádné ftaláty, můžete se v klidu zhluboka nadechnout s vědomím, že jste si vybrali skvěle.

Řemeslně zpracované podlahy z tvrdého dřeva vyrobené s péčí

Udržitelné dřevo

Naším cílem je vytvořit autentický pocit jako u čistě dřevěných podlah a současně zachovat extrémně vysoké standardy pro získávání zdrojů a těžbu dřeva. Také se snažíme maximalizovat životnost našich podlah tím, že při jejich výrobě dbáme na co možná nejvyšší odolnost vůči opotřebení.

Dřevo je vzácné. Proto usilujeme o to, abychom z každého stromu dokázali získat co nejvíce. Nabízíme různé vzory podlah vyrobené z menších částí dřeva, které se sestavují jako skládačka. Díky tomu zajistíme, že se využije každá část dřeva a nic nepřijde nazmar.

Krásné podlahy, solidní reputace

Abychom vám poskytli maximální hodnotu, podlahy Quick-Step splňují nejpřísnější normy v oblasti kvality a udržitelnosti.

Označení Ecolabel EU

Označení Ecolabel EU

Označení dokládající vysokou míru ekologičnosti, které je udělované výrobkům a službám splňujícím náročné ekologické standardy v průběhu celého životního cyklu: od zisku surovin po výrobu, distribuci, využití ve vaší domácnosti a likvidaci po skončení životnosti.

PEFC

PEFC

Mezinárodně uznávané označení, které zaručuje, že dřevo, které používáme v našich podlahách, pochází z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.

M1

M1

Nejnižší možná emisní třída znamená, že naše podlahy nevydávají žádné toxické látky a nevyžadují žádné zvláštní větrání. Znamená to také, že naše výrobky jsou bez zápachu.

A+

Nejlepší kvalita vzduchu v interiéru u laminátových a vinylových podlah.

A-label

A

Zachování vysoké kvality vzduchu v interiéru u dřevěných podlah.

LEED

LEED

Celosvětově používaný program klasifikace staveb pro nízkoemisní výrobky.