Go to content Go to search
Udržitelné laminátové a vinylové podlahy Quick-Step

UDRŽITELNÉ PODLAHY

Podlahy Quick-Step: vždy inovativní v oblasti udržitelnosti

Kvalita a inovace jsou hnacími silami, které z nás udělaly klíčového hráče v podlahářském průmyslu. Výrobky neustále zdokonalujeme nejen z hlediska jejich designu a výkonu, ale také z hlediska udržitelnosti. Přečtěte si vše o našem úsilí v oblasti cirkulární ekonomiky, úspory energie a kontroly emisí.

Průkopník v oblasti cirkulární ekonomiky


Udržitelnost v naší DNA

Unilin Group, která stojí za společností Quick-Step, byla vždy průkopníkem v oblasti cirkulární ekonomiky. V roce 1960 jsme zavedli lněnou slámu – biologický odpad z lnářského průmyslu – k výrobě dřevotřískových desek. Od té doby jsou obnovitelné suroviny vždy středobodem našeho podnikání: od lněné slámy až po obnovené dřevo.


Druhý život pro dřevo

Neustálé získávání nových surovin je zjevně neudržitelné. Proto dřevěné jádro laminátových podlah Quick-Step obsahuje pouze obnovené dřevo. Jedná se o dřevo získané na pilách, při trvale udržitelném obhospodařování lesů a při údržbě silnic…, které by jinak bylo spáleno nebo zlikvidováno.

Udržitelnost je v DNA společnosti Quick-Step

Udržitelné lesní hospodářství

Udržitelné lesní hospodářství zahrnuje těžbu stromů s ohledem na ochranu naší planety a biologické rozmanitosti a zabraňuje tomu, aby se stromy kácely rychleji, než se vysazují nové. Maximálně využíváme dřevo z prořezávek, což je dřevo, které je třeba vytěžit, aby se zachoval zdravý stav lesů – například malé nebo ohnuté stromy, které by mohly bránit růstu jiných stromů – ale které se výborně hodí na podlahu. Používáním dřeva z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem jsme si jisti, že naše zdroje dřeva nepřispívají k odlesňování.

Podlahy Quick-Step jsou vyrobeny ze dřeva z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.

Transparentní ohledně vinylových podlah

Kromě křídy – materiálu, který je k dispozici v hojném množství – a interně recyklovaného PVC je přibližně čtvrtina vinylové podlahy Quick-Step vyrobena z „panenského“ nebo nového PVC, které se vyrábí z chlóru (běžné soli) a etylenu (ropy). Jsme si velmi dobře vědomi toho, že ropa je neobnovitelný zdroj, a proto věnujeme zvláštní pozornost vývoji vinylových podlah, které lze používat velmi dlouho, až 25 let.  

Promyšlené vinylové podlahy Quick-Step
Zaměřujeme se na recyklovatelnost našich podlah Quick-Step.

Zaměření se na lepší výsledky

Již ve fázi návrhu klademe správné otázky, abychom optimalizovali udržitelnost našich podlah. Které chemické látky ztěžují recyklaci? Které suroviny by mohly být alternativou? Jak prodloužíme životnost našich výrobků? Náš tým výzkumu a vývoje hledá každý den lepší odpovědi na tyto otázky, aby mohl neustále zlepšovat recyklovatelnost našich podlah.

Respekt k naší planetě


Boj proti globálnímu oteplování

V zájmu omezení důsledků globálního oteplování byly v Pařížské dohodě stanoveny náročné klimatické cíle, které mají omezit globální oteplování na maximálně 1,5 °C. Unilin – skupina stojící za značkou Quick-Step – se rozhodla přijmout veškerá možná opatření, aby přispěla k dosažení nejambicióznějšího scénáře 1,5 °C do roku 2050. Naše cíle kontroluje organizace Science Based Targets – iniciativa třetí strany prosazující nejlepší postupy v tomto boji. Zásadní je rázně jednat do roku 2030, a proto jsme stanovili velmi ambiciózní krátkodobé cíle, po nichž bude následovat postupnější cesta k nulovým čistým emisím v roce 2050.

Zařízení na zpracování biomasy společnosti Unilin přeměňuje odpad na zelenou energii

Polovina produkce naší skupiny
je poháněna obnovitelnou energií.

Obnovitelná energie

Společnost Unilin investovala do dvou zařízení na biomasu, která přeměňují dřevní prach a nerecyklovatelný dřevní odpad na zelenou energii. Tato energie slouží našim vlastním výrobním procesům – zbytek je k dispozici široké veřejnosti až následně. Kromě toho se spoléháme na energii z větrných elektráren a solárních panelů. Díky tomu je do současné doby přibližně polovina produkce naší skupiny poháněna obnovitelnou energií.


Evropský program energetické účinnosti

Společnost Unilin se s většinou svých belgických výrobních závodů účastní Evropského programu energetické účinnosti. Tento program zajišťuje identifikaci a realizaci všech energeticky úsporných opatření a každodenní sledování a řízení spotřeby energie. Hlavními cíli jsou co největší úspory energie a maximální využití obnovitelných zdrojů energie.

Společnost Unilin sází na zelenou energii z větrníků a solárních panelů

Čistý vnitřní vzduch


Nízkoemisní podlahy

Většina vašeho života se odehrává v interiéru, a proto je kvalita vzduchu ve vaší domácnosti tak důležitá. Vliv na něj má mnoho faktorů: větrání, svíčky, čisticí prostředky a dokonce i materiály použité v interiéru, například podlaha. Minimalizujeme emise škodlivých látek tím, že vaše podlahové krytiny vyrábíme v maximální možné míře ve vlastní režii, což znamená, že přesně víme, jaké materiály obsahují.


Minimální emise VOC

Díky vlastní výrobě se nám daří minimalizovat emise těkavých organických látek (VOC), což jsou organické chemikálie, které se při pokojové teplotě velmi odpařují. Příkladem těkavých organických látek je formaldehyd, který se uvolňuje například i ze dřeva. Emise formaldehydu z našich laminátových podlah jsou zanedbatelné a 10krát nižší než stanovují normy EU – u našich vinylových podlah nebyl zjištěn žádný formaldehyd. To se odráží v našich označeních A+ (laminátové, vinylové podlahy) a M1 (laminátové, vinylové podlahy).

Podlahy Quick-Step mají velmi nízké emise

Naše štítky a certifikace

Společnost Unilin dodržuje všechny zákonem stanovené ekologické a zdravotní normy. Jako klíčový hráč v podlahářském průmyslu však bereme svou zodpovědnost vážně a jdeme nad rámec předpisů, abychom se připravili i na zítřejší výzvy. Proto jdeme ještě dál a dobrovolně získáváme různé volitelné certifikace.

 • emisní štítek A+

  A+

  Certifikát nejvyšší kategorie emisních předpisů, který slouží jako uznání velmi nízkých emisí.
  Certifikát nejvyšší kategorie emisních předpisů, který slouží jako uznání velmi nízkých emisí.
 • emisní štítek M1

  M1

  Důkaz, že naše podlahové výrobky neuvolňují toxické látky a jsou bez zápachu.
  Důkaz, že naše podlahové výrobky neuvolňují toxické látky a jsou bez zápachu.
 • PEFC

  Celosvětově důvěryhodná ochranná známka pro dřevěné výrobky pocházející z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.
  Celosvětově důvěryhodná ochranná známka pro dřevěné výrobky pocházející z lesů obhospodařovaných udržitelným způsobem.
 • environmentální značka EU Ecolabel

  Označení Ecolabel EU

  Značka environmentální kvality udělovaná výrobkům a službám, které splňují vysoké ekologické standardy po celou dobu svého životního cyklu.
  Značka environmentální kvality udělovaná výrobkům a službám, které splňují vysoké ekologické standardy po celou dobu svého životního cyklu.
 • EPD

  Naším prohlášení o vlivu výrobku na životní prostředí dáváme najevo svůj závazek poskytovat přesné, spolehlivé a srovnatelné informace o environmentálních vlastnostech našich laminátových podlah.
  Naším prohlášení o vlivu výrobku na životní prostředí dáváme najevo svůj závazek poskytovat přesné, spolehlivé a srovnatelné informace o environmentálních vlastnostech našich laminátových podlah.
 • ekologická značka Nordic Swan

  ekologická značka Nordic Swan Ecolabel

  Vysoce uznávaná skandinávská ekologická značka pro výrobky, které splňují vysoké požadavky na ekologické normy po celou dobu životního cyklu.
  Vysoce uznávaná skandinávská ekologická značka pro výrobky, které splňují vysoké požadavky na ekologické normy po celou dobu životního cyklu.
Laminátové a vinylové podlahy Quick-Step

Naše úsilí na úrovni výrobků

Pro naše různé výrobky přijímáme specifická environmentální opatření. Přečtěte si, jak se vyrábí naše laminátové a vinylové podlahy.